top of page

Yksilö- ja valmennus

Coaching luo tilan, jossa voit tarkastella ja kehittää omaa tai ryhmäsi toimintatapaa.  Kun ihminen pystyy tuomaan kapasiteettinsa yhteisön hyväksi, työn tuloksellisuus ja oma hyvinvointi paranevat. Sekä yksilö- että ryhmätapaamiset sopivat toteutettavaksi myös etänä.


Tavoitteena on vastuuntuntoinen, avoin, yhteistyökykyinen, luova sekä myötätuntoinen työote. Oppiminen tapahtuu havainnoinnin, hyväksymisen ja harjoittelun kautta.

Yksilövalmennus

Tehtäväni on tunnistaa ja kuvata asioita, joita tahdot muuttaa. Parhaimmillaan voin auttaa sinua näkemään asiat laajemmin tai jopa uudesta näkökulmasta. Tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä organisaatiosi kanssa. Lähtökohtana on kuitenkin sinun parhaiden voimavarojesi ja hyvinvointisi vahvistaminen.

pexels-flo-dahm-2420412_edited.jpg
pexels-fahad-alani-1721675.jpg

Ryhmävalmennus

Yritysvalmennus auttaa tiimiänne toimimaan linjakkaasti saman päämäärän hyväksi, virittää kannustavaan ilmapiiriin, auttaa selkeyttämään rooleja, tekemään tuloksellisia päätöksiä sekä voimaannuttavia tekoja. Yhdessä oppiminen tapahtuu reflektoimalla ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Treeniteatteri voidaan yhdistää myös  ryhmävalmennukseen.

Yksilö- ja ryhmävalmennus: Services

Kohti oivalluksia

Valmennuksen perustana on vastuuntuntoinen, avoin, yhteistyökykyinen, luova ja myötätuntoinen työote. Oppiminen tapahtuu havainnoinin, hyväksymisen ja harjoittelun kautta.

Black and White Star in Circle

Vahvistaa tietoisuutta

Black and White Star in Circle

Antaa voimaa päätöksille

Black and White Star in Circle

Tekee tietä muutokselle yksilö- tai ryhmätasolla

Yksilö- ja ryhmävalmennus: Services
bottom of page