top of page

Yksilö- ja ryhmävalmennus

Coaching luo tilan, jossa voit tarkastella ja kehittää omaa tai ryhmäsi toimintatapaa. Kun ihminen pystyy tuomaan kapasiteettinsa yhteisön hyväksi, työn tuloksellisuus ja oma hyvinvointi paranevat. Sekä yksilö- että ryhmätapaamiset sopivat toteutettavaksi myös etänä.

Tavoitteena on vastuuntuntoinen, avoin, yhteistyökykyinen, luova sekä myötätuntoinen työote. Oppiminen tapahtuu havainnoinnin, hyväksymisen ja harjoittelun kautta.

Yksilövalmennus

Tehtäväni on tunnistaa ja kuvata asioita, joita tahdot muuttaa. Parhaimmillaan voin auttaa sinua näkemään asiat laajemmin tai jopa uudesta näkökulmasta. Tavoitteet työskentelylle sovitaan yhdessä organisaatiosi kanssa. Lähtökohtana on kuitenkin sinun parhaiden voimavarojesi ja hyvinvointisi vahvistaminen.

pexels-flo-dahm-2420412_edited.jpg
pexels-fahad-alani-1721675.jpg

Ryhmävalmennus

Yritysvalmennus auttaa tiimiänne toimimaan linjakkaasti saman päämäärän hyväksi, virittää kannustavaan ilmapiiriin, auttaa selkeyttämään rooleja, tekemään tuloksellisia päätöksiä sekä voimaannuttavia tekoja. Yhdessä oppiminen tapahtuu reflektoimalla ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Treeniteatteri voidaan yhdistää myös ryhmävalmennukseen.

Palvelut: Services

Kohti oivalluksia

Valmennuksen perustana on vastuuntuntoinen, avoin, yhteistyökykyinen, luova ja myötätuntoinen työote. Oppiminen tapahtuu havainnoinnin, hyväksymisen ja harjoittelun kautta. Harjoitteluun voimme soveltaa myös kehollisia ja läsnäoloa vahvistavia menetelmiä.

Black and White Star in Circle

Vahvistaa tietoisuutta

Black and White Star in Circle

Antaa voimaa päätöksille

Black and White Star in Circle

Tekee tietä muutokselle yksilö- tai ryhmätasolla

Palvelut: Services

Työnohjaus

Oman työarkesi tutkimista ja kehittämistä.

Etätyöskentely ja sopeutuminen arkeen uuden normaalin aikakaudella luovat haasteita mm. työssä jaksamisen ja oman työn organisoinnin kannalta. Työnohjauksessa lähdetään liikkeelle siitä, mitä sinä haluaisit työssäsi tai työskentelyssäsi kehittää. Työstäsi kumpuavat kysymykset ja kehityskohdat ovat pohja, josta lähdemme yhdessä rakentamaan mielekkäämpää työarkea.

pexels-pixabay-161029_edited_edited.jpg
Palvelut: Services

Työyhteisöjen ristiriitatilanteet

Pinnan alla kytevät konfliktit ja avoimet ristiriidat nakertavat työn mielekkyyttä. Joskus yhteisö jää jumiin pulmallisiksi koettuihin tilanteisiin. Dynaaminen fasilitointi ja systeeminen konstellaatio ovat työkaluja, joiden avulla konflikteja voidaan ehkäistä ja käsitellä.

Dynaaminen fasilitointi

Dynaaminen fasilitointi on työskentelytekniikka, jonka avulla luodaan yhteinen kuva työyhteisön tilanteesta: faktoista, ongelmakohdista, ydinkysymyksistä ja ratkaisuehdotuksista.

Fasilitaattoreina luomme keskusteluun virtauksen, jossa jokainen kommentti on arvokas osa kokonaisuutta ja osaltaan luomassa siirtymää tai läpimurtoa. Fasilitaattori on avaamassa mahdollisuuksien avaruutta, jossa ryhmä ihmisiä katsoo avoimesti yhteistä haastetta ja löytää keinot vastata siihen. Fasilitaattorit auttavat ihmisiä tunnistamaan kysymyksiä, jotka ovat heille aidosti merkityksellisiä.


Joskus läpimurto tapahtuu ideoinnin alueella, joskus nostetaan kissa pöydälle, ja jollakin kerralla muutos tapahtuu ihmisten sydämissä.

Fasilitaattoreina tartumme ryhmän energiaan ja seuraamme intuition johdattamia oivalluksia, tunteita ja tietoisuuden tasoja. Keskustelu kirjataan kokonaisuudessaan ylös.

pexels-ekrulila-4035587.jpg
Palvelut: Services

Dynaamisessa fasilitoinnissa opitaan uusia toimintatapoja.

Palvelut: List

Saavutetaan nopeammin ja tietoisemmin koko tiimin kannalta parempia ratkaisuja ratkaisemattomilta tuntuvien ongelmien äärellä. Koko ryhmän neuvokkuus saadaan käyttöön.

Luodaan tila, jossa ihmiset saavat sanoa ääneen, mitä heillä on todella mielessään. Kuulluksi tuleminen vahvistaa vastuunottoa tiimissä ja kannustaa sitoutumaan yhteisiin päätöksiin.

Prosessi vahvistaa luottamusta, yhteishenkeä sekä purkaa selän takana puhumisen kulttuuria.

Systeeminen konstellaatio

Kun halutaan irti jumeista.

Organisaatio on systeemi, joka toimii vuorovaikutuksen kautta. Systeeminen konstellaatio auttaa tunnistamaan ihmisten välisiä näkymättömiä voimia, jotka estävät meitä. Kun näkymättömät pyrkimykset tulevat näkyviksi, niitä on mahdollista muuttaa.
Konstellaatiotyöskentely on ensisijaisesti ei-kielellistä ja apuna toimivat näyttelijät näyttämöllistävät pulmatilannetta. Tapaamisessa tarkastellaan todellista case-tilannetta.

pexels-matheus-natan-3394939.jpg
Palvelut: Services

Treeniteatteri

Treeniteatterissa voit harjoitella uusia taitoja yhdessä näyttelijän kanssa.

Treeniteatterissa luodaan turvallinen laboratorio, jossa voi harjoitella hankalia vuorovaikutustilanteita kuten puheeksiottamista, pitchaamista, palautteen antamista tai vaikkapa vaativan asiakkaan kohtaamista. Treeniteatteri voidaan kytkeä myös osaksi ryhmän valmennusta.

pexels-tiana-2147459.jpg
Palvelut: Services

Social Presencing Theater

Kehollisten harjoitusten avulla teemme näkyväksi sosiaalisen kentän luomat mahdollisuudet

"In Social Presencing Theater we begin by acknowledging that wisdom lives in all systems, individual and collective, and that change is a naturally unfolding process. We have the privilege of accompanying, out of genuine care, the journey of our fellow humans as we collectively discover our way forward."
Arawana Hayashi

Palvelut: Text

Mindfulness-tuokiot energisoimaan työyhteisöäsi

Palvelut: Text

Tuokio koostuu lyhyestä pohjustuksesta ja pienimuotoisesti ja helposti lähestyttävistä, energisoivista harjoituksista. Tämä on mukava, hyvinvointia vahvistava lahja yhteisöllisesti ja helppo toteuttaa etänä. 
Toteutukset suomeksi tai englanniksi.

Tilaa yhteisöllesi rauhoittava hetki mindfulness- ja myötätuntoharjoitusten äärellä.

 

Palvelut: Text
bottom of page