top of page

Työyhteisöjen ristiriitatilanteet

Pinnan alla kytevät konfliktit ja avoimet ristiriidat nakertavat työn mielekkyyttä. Joskus yhteisö jää jumiin pulmallisiksi koettuihin tilanteisiin. Dynaaminen fasilitointi ja systeeminen konstellaatio ovat työkaluja, joiden avulla konflikteja voidaan ehkäistä ja käsitellä.

Dynaaminen fasilitointi

Dynaaminen fasilitointi on työskentelytekniikka, jonka avulla luodaan yhteinen kuva työyhteisön tilanteesta: faktoista, ongelmakohdista, ydinkysymyksistä ja ratkaisuehdotuksista.

Fasilitaattoreina luomme keskusteluun virtauksen, jossa jokainen kommentti on arvokas osa kokonaisuutta ja osaltaan luomassa siirtymää tai läpimurtoa. Fasilitaattori on avaamassa mahdollisuuksien avaruutta, jossa ryhmä ihmisiä katsoo avoimesti yhteistä haastetta ja löytää keinot vastata siihen. Fasilitaattorit auttavat ihmisiä tunnistamaan kysymyksiä, jotka ovat heille aidosti merkityksellisiä.


Joskus läpimurto tapahtuu ideoinnin alueella, joskus nostetaan kissa pöydälle, ja jollakin kerralla muutos tapahtuu ihmisten sydämissä.

Fasilitaattoreina tartumme ryhmän energiaan ja seuraamme intuition johdattamia oivalluksia, tunteita ja tietoisuuden tasoja. Keskustelu kirjataan kokonaisuudessaan ylös.

pexels-ekrulila-4035587.jpg
Työyhteisöjen ristiriitatilanteet: Services

Dynaamisessa fasilitoinnissa opitaan uusia toimintatapoja

Työyhteisöjen ristiriitatilanteet: List

Saavutetaan nopeammin ja tietoisemmin koko tiimin kannalta parempia ratkaisuja ratkaisemattomilta tuntuvien ongelmien äärellä. Koko ryhmän neuvokkuus saadaan käyttöön.

Luodaan tila, jossa ihmiset saavat sanoa ääneen, mitä heillä on todella mielessään. Kuulluksi tuleminen vahvistaa vastuunottoa tiimissä ja kannustaa sitoutumaan yhteisiin päätöksiin.

Prosessi vahvistaa luottamusta, yhteishenkeä sekä purkaa selän takana puhumisen kulttuuria.

Systeeminen konstellaatio

Kun halutaan irti jumeista.

Organisaatio on systeemi, joka toimii vuorovaikutuksen kautta. Systeeminen konstellaatio auttaa tunnistamaan ihmisten välisiä näkymättömiä voimia, jotka estävät meitä. Kun näkymättömät pyrkimykset tulevat näkyviksi, niitä on mahdollista muuttaa.


Konstellaatiotyöskentely on ensisijaisesti ei-kielellistä ja apuna toimivat näyttelijät näyttämöllistävät pulmatilannetta. Tapaamisessa tarkastellaan todellista case-tilannetta. 

pexels-matheus-natan-3394939.jpg
Työyhteisöjen ristiriitatilanteet: Services
bottom of page