top of page
pexels-simon-clayton-2941017_edited.jpg

Uteliaisuus ja myötätunto edellä

Minua motivoi se, kun koen, että ihminen, ryhmä tai työyhteisö pääsee omassa kehityksessään seuraavalle askelmalle. Coachingiin minulla on vastuuntuntoinen, avoin ja yhteistyötykykyinen, luova sekä myötätuntoinen työote. Oppiminen tapahtuu havainnoinin, hyväksymisen ja harjoittelun kautta. Työskentelyssä käytän myös läsnäoloa tukevia kehollisia harjoitteita.

Olen halunnut tutkia ja kokeilla erilaisia näkökulmia ja työskentelytapoja. Myös omassa elämässäni yritän soveltaa tällaista elämänotetta. Elämänkokemuksen myötä tavoitteekseni on yhä enemmän tullut kyky hyväksyä tosiasiat ja yrittää tehdä parhaansa elämän tarjoamissa mahdollisuuksissa. 


Teatteri, tarinallisuus sekä kehollisuus ovat myös kulkeneet mukanani, eräänlaisena punaisena lankana. Sovellan tietoani ja kokemustani psykologina ja organisaatiocoachina myös käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen. Olen käsikirjoittanut lyhytelokuvia, videoita sekä yli sata esitettyä kohtausta yrityksille suunnattuihin teatteritapahtumiin.

  

Minulla on taustalla Businessteatterin ja Playback-teatterin sekä organisaation konstellaatioiden ohjaajan koulutukset sekä pitkä kokemus teatterista työyhteisöissä. Osallistavan teatterin soveltamisesta organisaatioiden kehittämistyöhön voit lukea lisää Businessteatterin sivuilta.  Olen perustanut Businessteatterin vuonna 2009. Teatteriin liittyvät koulutukset ovat haastaneet minua ihmisenä  ylittämään mukavuusalueeni sekä avanneet sekä sisäistä että ulkoista kokemusmaailmaani. Tuorein oppimispolkuni liittyy Social Presencing Theatre-koulutukseen, jossa kehollisuus ja läsnäolo yhdistyvät luovuutta aukaisevalla tavalla.

Olen kotoisin  itäiseltä Suomenlahdelta ja lapsesta lähtien ihaillut merenkulkijoita. Olen vahvistunut siitä, että olen saanut huviveneen päällikkötutkinnon suoritettua. Siihen menikin 30 vuotta lähtien ensimmäisestä saaristolaivurikurssista 80-luvulla. Matkalla piti hankkia monien merimailien käytännön kokemusta. Tällä matkalla olen kohdannut niin pelkojani kuin voimaanikin, mutta ennen kaikkea yhteistyön voimaa.

Merita Petäjä: About Me

Ihmisen kehityksen ammattilainen

Merita Petäjä: About Me
IMG_0072_edited.jpg

Taustastani

Ihmisenä olemisen kysymykset ovat haastavia ja siksi olen hankkinut jatkuvasti lisää

osaamista.

Olen päivittänyt jatkuvasti osaamistani

suorittamalla runsaasti sekä yksilön että organisaation kehittämiseen sekä

konfliktien hallintaan liittyviä kansainvälisiä koulutuksia.

Merita Petäjä: List

Psykologin pätevyys

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiakoulutus

DiaSek kehittäjäkoulutus

Kansainvälinen konsulttikoulutus (GB)

Strategic Executive Coaching Alliance, U.S.A

Merkitysten jäljillä

Kokemukseni mukaan muutosprosessit ovat mahdollisia myös ihmisten hyvinvointi huomioiden.

Olen tehnyt coachingin lisäksi paljon projektien johtamistyötä, konsultointia, työnohjausta, yksilöpsykoterapiaa sekä 

ohjaustyötä.  Työssäni olen oppinut ymmärtämään, miten eri tavoin ihmiset kokevat omaa elämäänsä ja millaisia merkityksiä he antavat kokemuksilleen. Muutos lähtee näiden merkitysten yhteisestä tarkastelusta. Systeemien toiminta ja sokeat pisteemme tulevat näkyväksi, kun lähdemme muuttamaan systeemejä. Hyvä koutsi voi parhaimmillaan toimia majakkana muutosten myllerryksessä.

IMG_5853_edited.png
Merita Petäjä: About
bottom of page