top of page
IMG_5758_edited_edited_edited.jpg

BeeTee Valmennus

Luovia menetelmiä yksilöiden ja yhteisöjen valmennuksessa.

Valmennus haastaa kasvuun ja tukee yksilön tai ryhmän ammatillisten tavoitteiden saavuttamista inspiroivalla ja myötätuntoisella otteella.


Merita Petäjän vankka kokemus psykologiasta ja psykoterapiasta yhdistyy laaja-alaiseen organisaatio-osaamiseen ja vahvat verkostot mahdollistavat luovien menetelmien käytön. Itsensä johtaminen ja kestävän hyvinvoinnin edistäminen ovat BeeTee Valmennuksen ydinosaamista.


Työyhteisön resilienssin kehittämisessä on mahdollista käyttää myös kehollisia menetelmiä. Treeniteatteri ja konstellaatiotyö tuovat näkymättömät tasot muokattaviksi. Dynaaminen fasilitointi auttaa ryhmiä ongelmien ratkaisemisessa. Treeniteatterissa pääset harjaannuttamaan vuorovaikutustaitojasi yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Treenaamalla paremmaksi! Social Presencing Theatre auttaa luomaan uutta sosiaalista kulttuuria.​

Kaikki valmennus- ja työnohjauspalvelut järjestetään pääkaupunkiseudulla tai etäyhteydellä.

Koti: Welcome
pexels-ylanite-koppens-697662_edited.jpg

Luomme yhdessä tilan, jossa voit tarkastella ja kehittää omaa tai tiimisi toimintatapaa. Opit paremmin tunnistamaan ja jäsentämään työarjen kokemuksiasi sekä hahmottamaan, miten päästä kohti toivottua tulevaisuutta.

Koti: Services

Yksilö- ja ryhmävalmennus &

työnohjaus

IMG_0069_edited.jpg
Image by Robert  Zunikoff

Konfliktinratkaisu työyhteisössä

"To really change the outer world we first need to shift the inner place that we operate from. This is done by activating deeper sources of knowing."
Otto Scharmer

Poikkeuksellinen tilanteemme ja nopeat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät sosiaalista ja henkistä kestävyyttä. Emme voi hakea ratkaisuja menneisyydestä, vaan meidän on etsittävä tietoa tulevaisuudesta. Tarvitsemme rohkeutta, läsnäolon taitoja sekä uusia yhteisöllisen oppimisen tapoja.


Kehollisuus, mindfulness, konstellaatio sekä Social Presencing Theater -harjoitteet ovat keinoja luodata syvemmälle ja löytää uusia ratkaisuja.

Koti: Text

Referenssit

Osallistuin 2010-luvun alussa Meritan työnohjausryhmään yhdessä muiden Helsingin yliopiston varadekaanien ja dekaanien kanssa. Meritan tapa yhdistää professionaali ote sydämelliseen lähestymistapaan tuki ihanteellisesti kykyä reflektoida ja ratkoa vaikeitakin johtamisongelmia. Se oli myös kasvua ihmisenä.

Johanna Niemi

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani

Helsingin yliopisto 

Tapaamisissa Meritan kanssa pureuduimme monelta kantilta tapaani olla työpaikalla ja asennoitua työtehtäviin. Sain paljon uusia työkaluja, mutta kirkastimme myös vanhoja kikkoja työympäristöni parantamiseksi. Tuntuu, että innostus omaan työhön olisi löytynyt uudelleen ja levisi osaltaan muuallekin työyhteisöömme. Suosittelen lämpimästi!

 

Petri Leppänen

Kustannuspäällikkö

Like Kustannus

Koti: Testimonials

On monia tapoja kuvailla sitä, kun ihminen saa ahaa-elämyksen, oivalluksen. Lamppu syttyy pään päällä. Palaset loksahtelevat kohdalleen. Hän astuu kehityksessään uudelle tasolle, näkee itsensä osana laajempaa kokonaisuutta ja löytää aktiivisia tapoja toimia. Jo yksi ihminen vaikuttaa tiiminsä toimintaan ja sitä kautta koko organisaatioon.

Koti: Text

Psykologi, psykoterapeutti ja organisaatio-osaaja

IMG_5853_edited.png
Koti: About
bottom of page